Galerie sztuki

Galerie sztuki to dla wielu osób miejsce pozwalające na spędzenie wolnego czasu w kulturalny sposób. Najliczniejszą grupą dzieł sztuki, które można podziwiać w galeriach są obrazy. Wybitne dzieła malarskie w wielu placówkach muzealnych tworzą odrębne działy, z których najsłynniejsze znajdują się w Krakowie, Warszawie oraz w Bytomiu. Galerie to miejsca, które jednoczą miłośników sztuki, zarówno dawnej jak i współczesnej.

Galerie to miejsca, które jednoczą miłośników sztuki dawnej i współczesnej.

Galerie to miejsca, które jednoczą miłośników sztuki dawnej i współczesnej.

Galerie sztuki mogą mieć dwojaki charakter. Tą nazwą zwykło się określać wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki czy fotografii w muzeum. Jednak galeria sztuki to nie tylko ekspozycja muzealna – to również przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym. W wielu galeriach dzieła sztuki są bowiem nie tylko prezentowane, ale również sprzedawane zainteresowanym nimi osobom.

Cennymi zbiorami może pochwalić się Muzeum Narodowe w Krakowie. W gmachu głównym tego muzeum działa „Galeria Sztuki Polskiej XX wieku”, jednak najwybitniejsze dzieła zobaczyć można w podległych mu placówkach: w Sukiennicach oraz w Muzeum Książąt Czartoryskich. Krakowskie Sukiennice przyciągają miłośników malarstwa cennymi zbiorami obrazów, a w znajdującej się tu Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku podziwiać można obrazy najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. Zgromadzono tu dzieła:

  • Jana Matejki,
  • Józefa Chełmońskiego,
  • Jacka Malczewskiego,
  • oraz wielu innych mistrzów pędzla.

Tu również można zobaczyć obrazy Marcelego Baciarellego – malarza tworzącego na polskich dworach. Muzeum Książąt Czartoryskich przyciąga z kolei miłośników światowego malarstwa. Tu bowiem znajduje się największa w Polsce Galeria Malarstwa Europejskiego. Znajdują się tu dzieła Rembrandta, zaś najsłynniejszym ze zgromadzonych w galerii obrazów jest obraz „Dama z gronostajem” Leonarda da Vinci. Muzeum Książąt Czartoryskich to jednak nie tylko malarstwo.

W Arsenale urządzono imponującą Galerię Sztuki Starożytnej. Tu eksponowane są dzieła sztuki związane ze starożytnymi cywilizacjami, takimi jak:

  • Egipt,
  • Grecja,
  • Rzym.

Zobaczyć tu również można tkaniny koptyjskie i fragmenty płaskorzeźb datowanych na V wiek n.e. Imponującymi zbiorami może pochwalić się również Muzeum Narodowe w Warszawie, które w kilku galeriach sztuki prezentuje wybitne dzieła począwszy od okresu starożytnego po XX wiek. Muzeum to posada bogatą Galerię Malarstwa Polskiego, Galerię Malarstwa Europejskiego oraz Galerię Sztuki Polskiej XX wieku, w której prezentowane są zarówno obrazy, jak i rzeźby. Oryginalna jest tutejsza Galeria Sztuki Zdobniczej, w której zobaczyć można ciekawą kolekcję rzemiosła artystycznego. Dla miłośników historii dużą atrakcją są Galeria Sztuki Starożytnej oraz jedna z największych na świecie Galeria Sztuki Średniowiecznej.

Cenne dzieła sztuki znajdują się jednak nie tylko w Muzeach Narodowych. Mniejsze placówki muzealne również mają wśród swych eksponatów prawdziwe „perełki”. Słynna jest Galeria Malarstwa Polskiego znajdująca się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu oraz dzieła polskich malarzy znajdujące się w Muzeum Śląskim w Katowicach.
Do najsłynniejszych galerii sztuki w Polsce zalicza się również Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, która obecnie zajmuje się promocją polskiej sztuki współczesnej. Promocją współczesnych artystów zajmują się również Biura Wystaw Artystycznych, działające w największych polskich miastach. Wśród galerii promujących sztukę współczesną zaszczytne miejsce zajmuje również Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz katowicka Galeria Rondo Sztuki. Jedną z najbardziej znanych współczesnych galerii o charakterze komercyjnym jest z kolei krakowska Galeria Sztuki Współczesnej „Kersten”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*